نوشته‌ها

,

روشهای رنگ آمیزی الکترواستاتیک

پیش گرما

۲- پس گرما

۳-  مشعل پاش

۴- مادون قرمز

۱- پيش گرما– ابتدا قطعه  به اندازه  مورد نياز حرارت داده ميشود سپس به روش افشانه رنگ آميزي شده و كمتر از۳دقيقه آماده مرحله سرد كردن ميشود—

ادامه مطلب …

,

رنگ پودری الکترو استاتیک چیست؟

رنگھای پودری الکترواستاتیک ذرات جامد با اندازه ی بسیار کوچکی ھستند که ھمانطور که از نام آنھا مشخص است، دارای بار مغناطیسی میباشند. این پودر ھا با تفنگ ھای مخصوصی بر روی سطح مورد نظر پاشش می شوند و به دلیل بار مغناطیسی داشتن شان، بصورت یکپارچه و یکدست بر روی سطوح می نشینند. سپس سطوح پوشیده شده توسط این رنگ ھا برای پخت شدن رنگ در کوره ھای حرارتی، در دمای بین ١٨٠ تا ٢٢٠ درجه عمل آوری می شوند.

ادامه مطلب …

نمونه کارها